Cách gỡ cài đặt hoặc tắt tiện ích Add-on trong Mozilla Firefox

Các tiện ích mở rộng trong Mozilla Firefox cho phép bạn thêm tất cả các tính năng mới vào trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng tiện ích mở rộng, việc xóa tiện ích đó có thể giúp tăng tốc trình duyệt và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Dưới đây là cách tắt hoặc xóa tiện ích Add-on khỏi Firefox.

Đầu tiên, hãy mở “Firefox”. Trong bất kỳ cửa sổ nào, nhấp vào nút menu ba gạch ngang và chọn “Add- on” từ menu.

Tab “Trình quản lý tiện ích Add-on” sẽ mở ra liệt kê tất cả các Tiện ích mở rộng đã cài đặt của bạn. Nếu bạn muốn tắt tiện ích mở rộng (tiện ích này sẽ khiến tiện ích bổ sung được cài đặt nhưng không hoạt động), hãy gạt công tắc bên cạnh tiện ích mở rộng để tắt chúng.

Sau khi bị vô hiệu hóa, tiện ích mở rộng sẽ chuyển đến danh sách riêng biệt gồm các tiện ích mở rộng “Đã tắt” bên dưới danh sách “Đã bật” ở đầu trang. Nếu bạn cần bật lại sau, chỉ cần gạt lại công tắc bên cạnh để bật.

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt hoàn toàn và xóa tiện ích, hãy nhấp vào nút dấu chấm bên cạnh tiện ích mở rộng trong danh sách và chọn “Remove”.

Sau khi chọn “Xóa”, bạn sẽ thấy cửa sổ xác nhận bật lên hỏi xem bạn có thực sự muốn xóa tiện ích mở rộng hay không. Nhấp vào “Remove”.

Sau đó, tiện ích mở rộng sẽ được gỡ cài đặt hoàn toàn. Nếu bạn cần sử dụng lại tiện ích mở rộng cụ thể đó, bạn sẽ cần cài đặt lại chúng.

Một cách nhanh nhất để xóa tiện ích mở rộng bằng thanh công cụ

Nếu tiện ích mở rộng Firefox của bạn có biểu tượng trên thanh công cụ, bạn có thể gỡ cài đặt tiện ích mở rộng nhanh chóng bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng và chọn “Remove Extension” từ menu bật lên.

Sau đó, bạn sẽ thấy một cửa sổ xác nhận xuất hiện. Nhấp vào nút “Remove” và tiện ích mở rộng sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi Firefox.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *